Zad.1
Napisz wzory sumaryczne następujących kwasów:
-fosforan (V) cynku
-siarczan (VI) wapnia
-siarczek litu
-chlorek żelaza (III)
siarczan (IV) sodu
-chlorek miedzi (I)
-węglan baru
-siarczan (VI) amonu
-azotan (V) miedzi (II)
fosforan (V) potasu
Zad.2
Podaj nazwy następujących soli:
-Fe₂

1

Odpowiedzi

2012-08-07T21:23:52+02:00

zad.1

fosforan (V) cynku - Zn₃(PO₄)₂
siarczan (VI) wapnia - CaSO₄
siarczek litu - Li₂S

chlorek żelaza (III) - FeCl₃
siarczan (IV) sodu - Na₂SO₃
chlorek miedzi (I) - CuCl
węglan baru - BaCO₃
siarczan (VI) amonu - (NH₄)₂SO₄
azotan (V) miedzi (II) - Cu(NO₃)₂
fosforan (V) potasu - K₃PO₄zad.2

błędny wzór (brak reszty kwasowej)