1.Lokomotywa o ciężarze 8 • 10 5 N i prędkości 20 m/s hamowana była stałą siłą i do momentu zatrzymania się przebyła drogę 6 km. Ile wynosi siła hamowania? Ile wynosi praca siły hamującej?

2.Przedmiot o masie 1 kg podniesiono, używając energii w ilości 9,81 J. Jak wysoko podniesiono przedmiot?

3.W wodospadzie Niagara spada średnio 540000 m3 wody z wysokości 65 m w czasie 1 minuty. Jaka jest moc wodospadu?

4.Dźwig podnosi 2000 ton materiałów budowlanych na wysokość 10 m w czasie 4 godzin. Sprawność dźwigu wynosi 60%. Ile wynosi moc dźwigu?

5.Samochód, który ma masę 1t, rusza z miejsca, poruszając się ruchem jednostajnie przyspieszonym i przebywa drogę 20m w czasie 2s. Jaka powinna być moc silnika tego samochodu?

6.Jaką pracę wykonał chłopiec, stojący na gładkim lodzie, nadając sankom prędkość początkową 4m/s względem lodu, jeżeli ciężar sanek wynosi 40N, a ciężar chłopca 200N. Pomiń tarcie o lód płóz sanek i nóg chłopca.

7.Stała siła 0,5N działa na ciało o masie 10kg w ciągu czasu 2s. Wyznacz energię kinetyczną ciała, jeżeli początkowa energia kinetyczna jest równa zeru.

8.Ciało zostało rzucone pionowo do góry z prędkością 49m/s. Na jakiej wysokości jego energia kinetyczna jest równa energii potencjalnej?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:00:18+01:00
1.najpierw układ równań:

Vk=Vo-at
s=Vot-1/2*at^2

gdzie Vk=0, Vo=20m/s, s=6000m

stąd wyciągasz, że a=1/30 m/s^2

teraz siła hamująca to F=ma, przy czym m można wyciągnąć z ciężaru bo Q=mg

więc: F=Q/g*a = 8/300 * 10^5 N

praca to z kolei iloczyn siły wykonującej pracy, przesunięcia i sinusa kąta zawartego pomiędzy wektorem siły i przesunięcia (tutaj wynosi 1)

W=F*s=F*6000=160*10^5 Jmam tylko 1 bo miałem to na lekcji
a dalej juzs niewiem mam nadzieje ze pomogłem


By ZzAzZ
1 3 1