Jednostki Masy i długości!!

1. Wyraź we wskazanych jednostkach:
a)dm - 3/8 km
b)dm- 5000cm, 20 000cm, 1500 000mm, 70 000 000mm
c)km- 250 000cm, 75000cm, 200 000 000cm, 25 000 000mm
d)kg - 650g, 1520g, 360dag, 16,5t, 10 1/5 t
e)dag- 12kg, 6,75kg, 0,09t, 750g, 9g
f)g- 1200mg, 70mg, 6dag, 7,2dag, 0,6kg

2. Wpisz odpowiednie liczby:
1km=........m=.....dm=.........cm=.......mm
.......km=1m=......dm=.........cm=........mm
.......km=.......m=1dm=......cm=.......mm
.......km=........m=........dm=1cm=......mm
3. Uzupełnij
a) 2,5cm=.....m
0,7m=....cm
4,6km=......m
b) 1/5km= ........m
4½dm=......mm
17 i 3/4m=.....cm
c) 4mm= ......cm
20cm= .....m
425m=........km
4. Zapisz podane długości w kolejności od najmiejszej do najwiekszej.
a= 0,07km
b= 20,54cm
c= 7mm
d= 25m
e= 0,56km
f= 6000,5m
g= 5000dm
h= 2000mm

2

Odpowiedzi

2010-03-01T18:23:54+01:00
Zad.1.
a)3/8km=375/1000km=375m=37,5dm
b)5000cm=500dm 20000cm=2000dm 1500000mm=15000000cm=1500000dm 70000000mm=7000000cm=700000dm
c)250000cm=2500m=2,5km 75000cm=750m=0,75km 200000000cm=2000000m=2000km 25000000mm=2500000cm=25000m=25km
d)650g=0,65kg 1520g=1,52kg 360dag=0,36 16,5t=16500kg 101/2t=10500kg
e)
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:35:06+01:00
2.
1km=1000m=10000dm=100000cm=1000000mm
0,001km=1m=10dm=100cm=1000mm
0,0001km=0,1m=1dm=10cm=100mm
0,00001km=0,01.m=0,1dm=1cm=10mm
3.
a) 2,5cm=250m
0,7m=70cm
4,6km=4600m
b) 1/5km=
4½dm=5500mm
17 i 3/4m=17,7500cm
c) 4mm= 0.4cm
20cm=2000m
425m=0,425km
2 4 2