Po wprowadzeniu teorii heliocentrycznej na drodze kolejnych obserwacji stwierdzono, że Ziemia obiega Słońce w czasie 365 dni. Obecne pomiary dowodzą, że światło przebywa odległość dzielącą Słońce od Ziemi w czasie 8 minut, przy czym prędkość światła ma wartość 3*10 do 8 potęgi m/s. Oblicz z jaką prędkością ziemia krąży wokół słońca, wynik wyraź w km/s.
prosze o dokładne obliczenia (muszę to poprawić na klasówce) dam naj...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:12:04+01:00
Przyjmiemy, że ziemia porusza się po okręgu (nie wiele to zmienia) różnice pdkości w peryhelim i aphelium nieznacznie się różnią
Zatem V=2pir/T
pi=3,14
T=365*24*3600= 31536000 sek
r promień obiegu ziemi wokól słońca
z danych w zadaniu v=s/t s=r=vt=3*(10^8)*8*60=1440*10^8 m
v=(2*3,14*1440*10^8)/31536000=28675,79 m/s=28,67 km/s prawie równe tablicowym oczywiści wpływ ma tutaj czas 8 min im dokładniejszym tym lepiej oraz prędkość światła 2,99...*10^8 m/s

1 5 1