Odpowiedzi

2010-03-01T18:04:36+01:00
Po upadku Rzymu, tryumfujący wodzowie Anglii zostali w brutalny sposób skarceni przez armię irlandzkiego króla Donnchadha. Jeden z nich, noszący imię Marke podejmuje próbę zjednoczenia zwaśnionych plemion Anglii. Najznamienitszym rycerzem tych czasów jest Tristan. Ranny i pozostwiony na pewną śmierć na polu bitwy, trafia pod opiekę Izoldy, tajemniczej irlandzkiej piękności, która ukryła go przed żołnierzami swojego ojca, króla Donnchadha i kurowała ciężkie rany. Niestety gorąca namiętność, jaka połączyła oboje, zakończyła się tak nagle, jak się rozpoczęła. Tristan musiał uciekać do Anglii...