1. Prostokąt o wymiarach 5cm × 3cm obrócono wokół prostej zawierającej jego krótszy bok. Podaj długości:
a) wysokości walca
b) promienia podstawy walca
c) tworzącej walca

2. Trójkąt prostokątny, którego dłuższa przyprostokątna ma 6cm, a przeciwprostokątna 6,5cm obrócono wokół prostej zawierającej krótszą przyprostokątną. Podaj długości
a) wysokości stożka
b) promienia podstawy stożka
c) tworzącej stożka

3. Trójkąt równoramienny o podstawie 12cm i ramieniu 8cm obrócono wokół prostej zawierającej jego wysokość opuszczoną na podstawę, Jaka bryła obrotowa powstała? Podaj jej wysokość i promień podstawy

Proszę obliczenia! :P
Daje najj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:16:51+01:00
1.
a) H=3cm
b) r=5cm
c) 3cm

2.
a) H+6²=6,5²| -6²
H=42,25-36=6,25cm
b) r=6cm
c) 6,5cm

3.
powstał stożek
r=6cm bo połowa podstawy
H=?
narysuj sobie ten trójkąt...narysuj wyskokość. wysokość dzieli podstawę na dwie części a każda z nich ma 6cm. więc wyskokość można policzyć z Pitagorasa
H²+6²=8² | -6²
H²=64-36
H=√28 = √4 * √7 = 2√7
H = 2√7