Look,read and complete. 1) A) Where did they go? B)They went to Paris! 2) A) What did he have for lunch? B) He had pizza for lunch. 1 i 2 są już zrobione w książce a te mam zrobić i są do nich rysunki ta ja napisze najpierw co na każdym rysunku jest 1,2 mamy czyli zaczne od 3 kobieta i facet oglądają kartki czyli pocztówki. 4) kobieta w cyrku na słoniu.5) kobieta i mężczyzna z nagrodami za bieg chyba. 6) kobieta z dziećmi przebranymi w kostiumy na ball przebierańców. 3) A:What ...............................................? B: They bought some postcards. 4)A:What did she see at the circus? B: She .............. ................. the elephants. 5) A: Where ....................... ............................? B: They ran in the marathon. 6) A: What ........................................................? B: They wore some funny costumes. Zad 2) Read and write. Use : go,get up,come,pay,win,hawe. 1) A:He gave me his ticket for the concert . B:How much .....................................? A: Nothing. 2) A: We went to Jim`s party last night. B: ........................................ a good time? A: Oh,yes. It was fantastic ! 3) A: My team played yesterday. B: ................................? A: No,we lost. 4) A:Sorry I was late. B: What time ................................... ? A: Ten past nine. 5) A:They got home quite early. B: How .........................................? A: By taxi.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T20:34:53+01:00
3) A:What did they buy?
B: They bought some postcards.
4)A:What did she see at the circus?
B: She saw (lub did see - obojetnie, ktore zastosujesz) the elephants.
5) A: Where did they run?
B: They ran in the marathon.
6) A: What did the children wear? B:
They wore some funny costumes.

Zad 2) Read and write. Use : go,get up,come,pay,win,hawe.
1) A:He gave me his ticket for the concert .
B:How much did you pay?
A: Nothing.
2) A: We went to Jim`s party last night.
B: Did you have a good time?
A: Oh,yes. It was fantastic !
3) A: My team played yesterday.
B: Did you win?
A: No,we lost.
4) A:Sorry I was late.
B: What time did you get up?
A: Ten past nine.
5) A:They got home quite early.
B: How did they come?
A: By taxi.


polecam się na przyszłość :)
1 5 1