Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:24:35+01:00
W=Ef - Ek max.
gdzie: W-praca wyjścia, Ef-energia fotonu, Ek-energia kinetyczna
maxymalna
W=hc/λ -mv²/2
W=6,63*10⁻³⁴*3*10⁸/0,2*10⁻⁶ - 9,11*10⁻³¹*(10⁶)²/2
W=99,45*10⁻²⁰ - 9,11*10⁻³¹*10¹²/2
W=99,45*10⁻²⁰ - 4,555*⁻¹⁹
W=9,945*10⁻¹⁹ - 4,555*⁻¹⁹
W=5,39*10⁻¹⁹ J

gdzie:
h- stała Plancka, c- prędkość światła, λ-długość fali
3 2 3