Zadania są z Kalendarza Gimnazjalisty str. 106 i 107 jak coś ;)

1. Jaką długośc ma okrąg o średnicy 6 cm. ?
2. Jakie pole ma koło o promieniu 3 cm.? Zaokrąglij wynik do dziesiątej części cm kwadratowych.
3. Jaki kąt zakreśla godzinowa wskazówka zegara między godziną 13.00 a 17.00?
4. Jaką średnicę ma pień drzewa, którego obwód wynosi 157 cm. ?
5. O ile centymetrów większa byłaby długośc pewnego okręgu, gdyby jego promień był o 1 cm. dłuższy?
6. Koła pewnego samochodu mają średnicę 60 cm. Na trasie o długości 1 km. każde z tych kół wykona :
A. mniej niż 10 pełnych obrotów
B. więcej niż 10, ale mniej niż 300 obrotów
C. więcej niż 300, ale mniej niż 600 obrotów
D. więcej niż 600 obrotów


Bardzo proszę o dokładne obliczenia ;) Dla tych co mają kalendarze : mam całą str. 106 i 107. W pozostałych zadaniach są rysunki więc ich nie podałam ;/

1

Odpowiedzi

2010-03-01T18:34:54+01:00
1)Długość okręgu wyraża się wzorem: L=2πr=2π*6cm=12π
2)Pole koła P=πr²=π3²=9π
3) Od 13 do 17 są 4 godziny
12 godzin to 360⁰
4 godziny to x
x=120⁰
4) Ob koła =2πr
2πr=157
r=157:2π=157:(2*3,14)=157:6,28=25
średnica to 2r
2r=25*2=50
5)Długość okręgu wyraża się wzorem:
L=2πr
Długość okręgu o promieniu r+1:
L=2π(r+1)=2πr+2π
2πr+2π-2πr=2π
Ta różnica to 2π
6)średnica 60 cm to promień koła=30 cm=0,3 m
długość koła L=2πr=2*π*0,3=0,6π=0,6*3,14=1,884m
1 km to 1000 m
1000:1,884=530,79
Odpowiedź c
3 3 3