Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:37:27+01:00
V1 = ⁴/₃ * π * r³ = ⁴/₃ * π * 64 = ²⁵⁶/₃ π
V2 = ⁴/₃ * π * 27 = ¹⁰⁸/₃ π
V3 = ⁴/₃ * π * 125 = ⁵⁰⁰/₃ π

V = π * (⁵⁰⁰/₃ + ¹⁰⁸/₃ + ²⁵⁶/₃ ) = ⁸⁶⁴ /₃ π = 288 π
288 π = ⁴/₃ * π * r³
864 = 4r³
r³ = 216
r = 6

Pole powierzchni:
Pp = 4πr² = 144π
51 4 51