1. podaj za pomocą tabelki albo za pomocą wykresu przykład funkcji, której dziedzina ma sześć elementów i która: a) ma jedno miejsce zerowe b) ma pięć miejsc zerowych c) nie ma miejsc zerowych
2. Przedstaw w postaci wykresu przykłąd funkcji spełniającej następujące warunki: a) do wykresu należy punkt P=(1,3) b) dla argumentu x=2 funkcja przyjmuje wartość 7, c) funkcja przyjmuje wartość 6 dla co najmniej dwóch argumentów d) funkcja przyjmuje wartość 0 dla argumentu x=3 e) dziedzina funkcji jest zbiór liczb spełniających warunek -3<x<=5

<= znak oznacza mniejsze bądź równe

1

Odpowiedzi

2009-10-19T18:37:43+02:00
Rozwiązanie zadania 1:
http://img2.vpx.pl/up/20091019/funkcja.jpg

Co do zad 2. nie wiem czy wszystkie warunki muszą być spełnione JEDNOCZEŚNIE czy jest to 5 niezależnych od siebie przykładów.

Pozdrawiam!