Odpowiedzi

2010-03-01T19:02:03+01:00
Nie dobrze ,ponieważ :
- zginęło około 3 tys. żołnierzy,
-Okupant niszczył w szczególności obiekty zabytkowe i pomniki kultury,
-ożył spór o celowność powstań.

Dobrze, ponieważ:
-celem byłoby opanowanie jak największego obszaru jako, podstawy do przywrócenia na ziemiach polskich suwerenności państwa polskiego i odtworzenia Sił Zbrojnych w Kraju