Odpowiedzi

2010-03-07T09:33:18+01:00
Powstanie listopadowe zaczęło się, ponieważ konstytucja nadana przez Aleksander 1 która mówiła że każdy obywatel ma prawo do wolności osobistej i wolności słowa była powoli ograniczana. Mieszkańcy Królestwa Polskiego buntowali się. Również to nie podobało się podchorążą , gdyż brat Aleksandra 1 car Konstantyn , który dowodził wojskiem polskim traktował i pogardliwie. Więc młodzi podchorążowie uknuli spisek przeciwko Konstantemu. Na czele spisku stał Piotr Wysocki.

Tak zaczęła się powstanie listopadowe.

Liczę na naj:)