Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:33:29+01:00
Program zadanie;
uses crt;
var
code:integer;
i,j,suma,n:longint;
ciag,liczba:string;
begin
clrscr;
Write('Podaj n: ');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
liczba:=liczba+'1';
val(liczba,j,code);
suma:=suma+j;
if i=1 then ciag:=liczba
else ciag:=ciag+'+'+liczba;
end;
Writeln;
Write(ciag,'=',suma);
readkey;
end.

W razie jakichś pytań pisz pw.