1)
Wybierz właściwe odpowiedzi i zakreśl:
Częściami składowymi fasady, świątyni greckiej są:
a- tympanon
b-fryz
c- dzwonnica
d-architraw,
e- gzyms
f- kolumny,
g- wieża,
h- belkowanie.


2)
wybierz i podkreśl prawdziwe odpowiedzi:
Grecy w rzeźbie
a- przedstawiali Bogow i herosow,
b- przedstawiali świętych,
c- tworzyli ideał piękna,
d- przedstawiali postacie zgodne z kanonem proporcji.
e- stosowali nadmiar ozdob i detali.

3)
uzupełnij zadania, i podkreśl wlaściwe odpowiedzi:
Najsłynniejszym greckim rzeźbiarzem był....................... Jego dzieła to:
a- Atena lemnia,
b-Doryforos,
c- Dyskobol,
d- zeus olimpijski,
e- Atena partenos

Proszę:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:42:52+01:00
1)
f- kolumny,
g- wieża,
h- belkowanie.

2)
a- przedstawiali Bogow i herosow,
b- przedstawiali świętych,

3)Najsłynniejszym greckim rzeźbiarzem był HEFAJSTOS Jego dzieła to:
d- zeus olimpijski,

4 2 4