Błagam przetłumaczy mi ktoś? Czy obejrzałaś wczoraj film?
Ona oglądała wczoraj wiadomości o 9 wieczorem .
Czy oni czekali na ciebie zeszłej niedzieli o 10?
Druga wojna Światowa zaczęła się w południe.
Jedziemy teraz do Londynu.
Czy odrabiasz teraz pracę domową ?
Czy ona mieszka w Warszawie?
Ona studiuje historię.
W zimie nie pada deszcz.
Za dwa lata idę na uniwersytet.
Moi rodzice zamierzają mnie odwiedzić w przyszłym tygodniu.
Czy ona zamierza zostać lekarzem?
WSZYSTKO NA ANGIELSKI PROSZĘ ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:30:14+01:00
Do you saw last movie?
She watched the news yesterday about 9 pm.
Are they waiting for you last Sunday about 10?
Second World War began in the south.
We go now to London.
Do you do writing homework now?
Does she live in Warsaw?
She is studying history.
In winter it is not raining.
In two years I go to university.
My parents intend to visit me next week.
Does she intend to become a doctor?