1. Aby położyć warstwę grubości 1mm na ścianie o powierzchni 1 m², potrzeba 1,6kg murarskiej zaprawy wyrównującej. Podłogę w łazience ma kształt kwadratu o boku 3,5 m. Ile kg zaprawy potrzeba aby pokryć trzy ściany tej łazienki do wysokości 2,5 m warstwą o grubości 5mm???
Wszystkie obliczenia, objaśnienia itp...

2

Odpowiedzi

2010-03-01T18:36:41+01:00
P=axb
P=3,5mx2,5m
P=8,75m2=(zaokrąglij)9m2

9x1,6=14,4 kg

14,4x5=72 kg

72x3=216

Odp: Potrzeba 216 kg zaprawy.
2010-03-01T18:48:47+01:00
3,5m×2,5m=71,75m²
1,6kg×71,75=114,8kg
114,8kg×5=574kg
574kg×3=1722kg