Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T14:55:18+01:00
A.Rząd RP w Londynie upoważnił wladze podziemnej Polski do rozpoczęcia powstania w stolicy w momencie, który uuznaja za odpowiedni.Sądzono, że opanowanie Warszawy przez Armię Krajową przed wkroczeniem odziałow Armii Czerwonej, umożliwi objęcie władzy przez Delegaturę Rządu na Kraj.Pokrzyżowałoby to plany Stalina narzucenia Polsce rządów komunistycznych.Należało również uwzględnić możliwość samorzutnego zrywu ludności, pragnącej odwetu za 5 lat okupowanego terroruIstniało też niebezpieczeństwo, zę Niemcy muszą tysiące mieszkaców do kopania umocnień na przdpolach mista. W tej sytuacji gen Tadeudsz Bór-Komorowski musiał podjąc decyzję o terminie wybuchu powstania.Wydał rozkaz by powstanie rozpoczeło się 1 sierpnia 1944 o godz. 17.00.
b.Rosjanie doszli do Wisły 14 września i wyzwolili prawobrzeżna część stolicy.Tu wstrzymali ofensywę.Jedynie polscy żołnierze gen Berlinga próbowali pomóc powstańcom.Ich desant bez wsparcia ze strony Rosjan zakończył się niepowodzeniem.Upadek powstania oslabił ruch oporu w całej Polsce.Ułatwiło to Stalinowi uzależnienie naszego państwa od ZSRR.Dlatego tez Armia Czerwona nie przyszła z pomocą Warszawie.Rosjanie utrudniali nawet niesienie pomocy przez aliantów zachodnich.Przez wiele tygodni na radzieckich lotniskach nie mogły lądować samoloty brytyjskie i polskie.