Ekipa Jurka ułożyła 300 m światłowodu. W tym samym czasie ekipa Wojtka ułożyła 270 m światłowodu.
a) O ile procent światłowód ułożony przez ekipę Jurka jest dłuższy od światłowodu ułożonego przez ekipę Wojtka?
b) O ile procent światłowód ułożony przez ekipę Wojtka jest krótszy od światłowodu ułożonego przez ekipę Jurka?

2

Odpowiedzi

2009-10-19T19:25:24+02:00
A:
300 - 100%
270 - x
x=270*100 / 300
x=90%
100% - 90% = 10 %
Ekipa Jurka ułożyła światłowód dłuższy o 10%.

B:10%
2009-10-19T19:31:33+02:00
A)300-x
270-100%

270x=30000%
x=11,(11)%
Jest dłuższy o 11,(11)%

b)300-100%
270-x

300x=27000%
x=90%

100-90=10%
Jest krótszy o 10%