Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:39:44+01:00
1. Rozwiąż równania:
a) -5x - 5 = 5
-5x = 5+5
-5x = 10 / :(-5)
x = -2

b) ½x + 4 = -6
½x = -6-4
½x = -10 / *2
x = -20

2. Rozwiąż nierówność:
a) 4x - 2 < 6
4x < 6+2
4x < 8 / : 4
x < 2
rozwiązaniem jest zbiór (-∞ ; 2)

b) 1/5x > 6 - 4/5x
1/5x + 4/5x > 6
x > 6
rozwiązaniem jest zbiór (6; +∞)

3. Zredaguj wyrazy podobne:
a) 12 - 4a + 5b - 7 - ( 5a ) - 4b - 5 = -9a+b
b) 5a³ - 2ax³ + 2ax³ - a³x - 4a³ = a³- a³x
  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T18:41:48+01:00
Zad.3
a) 12-4a+5b-7-(-5a)-4b-5=-9a+b
b)5a3-2ax3+2ax3-a3x-4a3=a3-a3x