Napisz podane przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. Nazwij rodzaj stopniowania.
a. dobry -
b. młody -
c. śliski -
d. duży -
e. szybki -
f. słony -

Zad 2.
Posegreguj podane części mowy:

lub, rysował, półtora, halo, smutna, okno, jego, nad, ślisko, by, żółty, pomiędzy, trzeci, li, obok, trach, kolorowo, pójdzie, wiśta, pies, tańczyła, ich,
żeby, ośmioro, ale, ten, burza, mały, pojutrze, nie.

czasowniki:
przymiotniki:
liczebniki:
przyimki:
partykuły:
rzeczowniki:
przysłówki:
zaimki:
spójniki:
wykrzykniki:

z góry dziękuję :*

1

Odpowiedzi

2010-03-01T18:53:14+01:00
A. dobry - lepszy, najlepszy<< stopniowanie nielegularne
b. młody - młodszy, najmłodszy<< stopniowanie regularne
c. śliski - bardziej śliski, najbardziej śliski<< stopniowanie opisowe
d. duży - większy, największy<< stopniowanie nieleularne
e. szybki - szybszy, najszybszy<< stopniowanie regularne
f. słony - bardziej słony, najbardziej słony<< stopniowanie opisowe


lub << spóknik
rysował<< czasownik
półtora<< liczebnik
halo << wykrzyknik
smutna<< przymiotnik
okno<< rzeczownik
jego << zaimek
nad << przyimek
ślisko << przysłówek
by << spójnik
żółty<< przymiotnik
pomiędzy << przyimek
trzeci << liczebnik
li << partykuła
obok << przyimek
trach << wykrzyknik
kolorowo << przysłówek
pójdzie << czasownik
wiśta << wykrzyknik
pies << rzeczownik
tańczyła << czasownik
ich << zaimek
żeby<< spójnik
ośmioro<< liczebnik
ale << spójnik
ten << zaimek
burza<< rzeczownik
mały << przymiotnik
pojutrze << przysłówek
nie<< partykuła
3 3 3