Przetłumacz na język niemiecki(za każde zdanie 3 pkt):
1. Siostra Ewy jest tłumaczką.
2. Tata Adama jest bankowcem i lubi sport.
3. Mój dziadek mieszka w Berlinie i ma sześćdziesiąt lat.
4. Moja babcia Marysia jest kochana i miła.
5. Mój przyjaciel jest jedynakiem i jest ulubionym wnuczkiem babci Krysi.

2

Odpowiedzi

2010-03-01T18:45:19+01:00
1.Die Schwester der Eva ist eine Übersetzerin
2.Der Papa des Adams ist ein Bankangestellter und er mag einen Sport.
3.Mein Großvater wohnt in Berlin und er hat die sechzig Jahre
4.Meine Großmutter Marysia ist geliebt und nett
5.Mein Freund ist ein Einzelkind und er ist der Lieblings Enkel einer Großmutter Krysi.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:47:02+01:00
1. Siostra Ewy jest tłumaczką.
Schwester Eva ist ein Übersetzer
2. Tata Adama jest bankowcem i lubi sport.
Adam's Vater ist ein Bankier und liebte Sport.
3. Mój dziadek mieszka w Berlinie i ma sześćdziesiąt lat.
Mein Großvater lebt in Berlin und ist sechzig Jahre alt.
4. Moja babcia Marysia jest kochana i miła.
Meine Großmutter Maria ist eine schöne und freundlich.
5. Mój przyjaciel jest jedynakiem i jest ulubionym wnuczkiem babci Krysi.
Mein Freund ist ein einziges Kind und ist ein beliebter Enkelin Großmutter Krysia.