Rozwiąż równanie;
a) x do potęgi drugiej -6x -7=0
b) x do poręgi drugiej -x + jedna czwarta=0
c) x do potęgi drugiej -4x+25=0
d) -2x do potęgi drugiej +x+3=0
e) -x do potęgi drugiej -20x-75=0
f) x do potęgi drugiej +5x+8=0
g) 2x do potęgi drugiej -3x+12,25=0
h) y do potęgi drugiej -21y +20=0
i) 3z do potęgi drugiej -2z+10=0
j) do potegi drugiej -2y+1=jedna czwarta
k) y do potęgi drugiej -0,2y+0,01=0,99
l) trzy czwarte v do potęgi drugiej -2v+9=0
m) (5-x)(x-9)=(5-x0(7-x)
n) jedna szusta x do potegi drugirj -1 cała i jedna trzecia x=-2
Rozwiąż równanie:
a) x do potegi drugiej +1kreska ulamkowa x =trzynaście szustych
b) x do potęgi drugiej +6 kreska ułamkowa x =5
c) x do potęgi drugiej -10 kreska ulamkowa x=3
d) x do potęgi drugiej -x+5 kreska ulamkowa x-1 =7

1

Odpowiedzi

2010-03-01T19:09:18+01:00
Liczysz deltę ze wzoru: b²-4ac, a później iksy ze wzorów: x=-b+√Δ/2a i x=-b-√Δ/2a (jeżeli Δ>0), jeżeli Δ=0 to ze wzoru x=-b/2a a jeśli Δ<0 to nie ma rozwiązania
a) Δ=64, x=7, x=-1
b) Δ=0, x=1/2
c) Δ=-86
d) Δ=25, x=-1, x=3/2
e) Δ=100, x=-15, x=-5
f) Δ=-7
g) Δ=-89
h) Δ=361, x=20, x=1
i) Δ=-116
j) Przenosisz 1/4 na drugą stronę i wychodzi Ci: y²-2y+1-1/4=0
y²-2y+3/4=0, Δ=1, x=1/2, x=3/2
k) sprawdź, czy przykład jest dobrze przepisany!
l) Δ=-23
m) z mnożenia wychodzi: -2x²+26x-84, Δ=4, x=6, x=7
n) 1/6x²-1i1/3x+2=0, Δ=-111