Prosze to przetłumaczyć na j. polski:

a)I've got a mobile phone. I use it every day but my friend says mobiles are dangerous.Is this true? What do they do to you ? do they caucer?Simon (12) from Leeds.

b) we do projects at school every month .This month,we"ve go a projects about danger at home.Where do fires start at home? Do fires usually start in people's bedrooms?Wayne(12) from bristal

c) I use the internet a home every weekend .I think chatrooms are great.I talk to other kids around the world. My mum says chatrooms are dangerous.Do you think they're dangerous? Janet(13) from Glasgow.

d) My little brother plays sport every day with his friends.Now he wants a skateboard for his birthday from mum and dad.I want to buy him a present,too.What "extras" does he need?Whad do you think?Does he really need a helmed? Emily(13) from solford


1.Yes, we do!Do you know the are not kids!Please, don"t give your address or phone number and don"t meet an internet "friend"!

2.no, they don"t. But some scientists think mobiles are bad for you.So don"t phone your friends all the time-send text messages!

3.Yes,he does.Helmets are very important.A helmet"s a fantastic presends!

4.no, they don't.Over 50% of fires start in the kidchen.Cigarettes usually cause fires in other rooms

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T19:05:45+01:00
)mam telefon komórkowy. Używam tego każdego dnia ale mój przyjaciel mówi, że telefony komórkowe są niebezpieczne.Jest tym prawdziwym? Co oni robią tobie ? nieprawdaż ?Simon (12) z Leeds.

b) robimy projekty w szkole każdego miesiąca .Tego miesiąca,nas"ve idzie pada o niebezpieczeństwie w domu.Gdzie ognie zaczynają w domu? Czy ognie zwykle zaczynają sypialnie ludzi?Wayne(12) od bristal

c) używam internetu dom każdy weekend .Myślę, że chatroom są wielcy.Rozmawiam z innymi dziećmi dookoła świata. Moja mama mówi, że chatroom są niebezpieczni.Czy myślisz, że oni są niebezpieczni? Janet(13) z Glasgow.

d) Mój mały brat gra sport każdego dnia z jego przyjaciółmi.Teraz on chce deskorolkę dla jego urodzin od mamy i taty.Chcę kupić jemu prezent także.Co "dodatki" robi on potrzebuje?Whad robi ciebie myślą?Czy on naprawdę potrzebuje helmed? Emily(13) od solford


1. Tak, robimy!Czy wiesz nie są dziećmi!Proszę, ubierz"t daje twój adres albo dzwoni numer i ubiera"t spotykają internet "przyjaciela"!

2. żaden, oni ubierają"t. Ale jacyś naukowcy myślą, że telefony komórkowe są złe dla ciebie.Tak ubierz"t dzwoni twoim przyjaciołom wszystko dostosować się - wysłać wiadomości tekstu!

3. Tak,on robi.Hełmy są bardzo ważne.Hełm"s fantastyczny presends!

4. żaden, oni nie robią.Przez 50% z ogni zaczynają kidchen.Papierosy zwykle powodują ognie w innych pokojach
2010-03-01T19:07:12+01:00
A)Mam telefon komórkowy. Używam go codziennie, ale mój przyjaciel mówi komórkowych są niebezpieczne. to prawda? Co zrobią dla Ciebie? Simon (12) z Leeds.

b)projekty robimy w szkole co miesiąc. W tym miesiącu projekty o niebezpieczenstwie w domu. Gdzie najczesciej dochodzi do pozarow?

c)
I korzystam z internetu w domu w każdy weekend. Myślę, że czaty są supert.I moge porozmawiać z innymi dziećmi na całym świecie. Moja mama mówi, czaty są niebezpieczne.czy uważasz, że są one niebezpieczne?

d)
moj mały brat odgrywa sport na co dzień z jego przyjaciolmi .teraz chce deskorolka na urodziny od mamy i taty.I chcesz kupić mu prezent, tez .czego on potrzebuje? co myślisz? Czy on naprawdę tego potrzebuje?