Odpowiedzi

2010-03-01T18:54:54+01:00
Mieszkańcy Teb !
Zebraliście się w tym miejscu, aby wysłuchać usprawiedliwienie mojego występku.
Jak wiecie, miałam dwóch braci, Eteoklesa i Polinika. Pierwszy z nich uznany został za bohatera, a drugi za zdrajcę.
Kreon , jako władca, zabronił pochówku zwłok Polinika, lecz sprzeciwiłam się mu i skazał mnie za to na śmierć.
"Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała
Taką mnie darzą podzięką!"
Lecz cóż miałam zrobić? Czy nie uczynilibyście tak samo, w trosce o duszę swoich bliskich? CZy zostawilibyście ciało na pastwę dzikich zwierząt? Dla mnie to nie byli: bohater i zdrajca, lecz rodzina, bracia. Czy nie pomoglibyście duszy przejść do świata zmarłych? Co wybralibyście: karę bożą czy śmierć w walce o honor ?
Mam nadzieję, że zastanowicie się nad moimi argumentami i podejmiecie słuszną decyzję . Dziękuję za uwagę.


NApisz tak jak jest ze znakami interpunkcyjnymi . To jest przemowienie Antygony do ludu Teb .