Prosze przetłumaczcie mi życzenia urodzinowe z polskiego na angielski tylko aby były jeszcze dziś wieczorem Błagam. z góry dziekuje :

Dziś są twoje urodziny
Ja pamiętam...doceń to
Zawsze usmiech miej na twarzy

Nie mam dużo czasu by wymyślać piękne życzenia
przyjmij odemnie te skromne ale pochodzące prosto z serca
Mam nadzieje że odnajdziesz w życiu szczęście
i swoją drugą połówkę
taką prawdziwą
nieszukaj daleko bo ona na ciebie już napewno czeka
Mogłabym życzyć ci dużo dużo więcej ale w tedy niestarczyło by mi strony3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T18:45:17+01:00
Dziś są twoje urodziny
Ja pamiętam...doceń to
Zawsze uśmiech miej na twarzy

Today is your birthday
I remember ... Appreciate it
Always keep a smile on your face

Nie mam dużo czasu by wymyślać piękne życzenia
przyjmij ode mnie te skromne ale pochodzące prosto z serca
Mam nadzieje że odnajdziesz w życiu szczęście
i swoją drugą połówkę taką prawdziwą nie szukaj daleko bo ona na ciebie już na pewno czeka. Mogłabym życzyć ci dużo dużo więcej ale w tedy nie starczyło by mi strony.

I do not have much time to think up a beautiful wish
accept from me these modest but coming straight from the heart
I hope you find happiness in life
and his second a half a true because I do not look far for you, it certainly is waiting. I could wish you many many more but then there was not enough time to me.

2010-03-01T18:49:30+01:00
Your birthdays are today
I remember...value this
Have on face smile always

I have not a lot of time beautiful wishes would invent
accept from me these modest but come from straight from heart
I have hopes that you will find in life happiness
and one's second half
such true
do not look for far because she on you *napewno waits already
I would can wish you a lot of a lot of more but it in tedy would not to be enough me side

nie wiem jak jest po angielsku ,,napewno" :(
2010-03-01T19:20:20+01:00
Today is your birthday
I remember ... Appreciate it
Always keep smile on your face

I do not have much time to think up a beautiful wish
accept from me these modest but straight from the heart
I hope you find happiness in life
and his second a half
so true
nieszukaj away at you because she has certainly awaits
I could wish you many many more but then I would not have enough time