Przetłumaczcie mi te zdania na poslki. :)

Stany Zjednoczone Ameryki państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu, Oceanem Atlantyckim od wschodu.Trzecie pod względem liczby ludności (po Chinach i Indiach)[3] i trzecie pod względem terytorium (po Rosji i Kanadzie) w skład którego wchodzą także pozastanowe wyspy na Pacyfiku (Baker, Guam, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Mariany Północne, Midway, Palmyra, Samoa Amerykańskie, Wake) i na Atlantyku (Wyspy Dziewicze, Navassa, Portoryko – największa z nich, formalnie państwo stowarzyszone z USA).
Największa rzeka to Mississippi. Michigan jest o największe jezioro.Stolicą USA jest Nowy Jork.W USA mieszka 310 mln ludzi. Największą gorą jest góra MC Kinley. (6134 m). Jest to bardzo duże państwo.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:44:54+01:00
United States of America in North America, the state bordering Canada to the north, Mexico to the south, the west Pacific Ocean, the Arctic Ocean north-west, the Atlantic Ocean from wschodu.Trzecie in terms of population (after China and India) [3] and the third terms of territory (after Russia and Canada) consisting of the pozastanowe Pacific islands (Baker, Guam, Howland, Jarvis, Johnston, Kingman, Northern Mariana Islands, Midway, Palmyra Atoll, American Samoa, Wake) and the Atlantic (U.S. Virgin Islands, Navassa Island , Puerto Rico - the largest of them, the state formally affiliated with the U.S.).
The largest is the Mississippi River. Michigan is the largest U.S. jezioro.Stolicą New Jork.W U.S. is 310 million people live. The highest mountain is Mount McKinley MC. (6134 m). This is a very large country.