Odpowiedzi

2010-03-03T22:29:51+01:00
(2x+17)(17x)(3-17x)=0
Skoro wynik ma być równy zero, to któryś z nawiasów musi być zerem => mnożenie czegokolwiek przez zero, zawsze daje zero.
Przyrównujemy do zera:

2x+17=0 ∨ 17x=0 ./÷17 ∨3-17x=0
2x=-17./÷2 ∨ x=0 ∨17x=3 ./÷17
x=-17/3 ∨ x=0 ∨ x=3/17
x∈{-17/3; 0; 3/17}