Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:58:24+01:00
2K + 2HBr -> 2KBr + H2
K2O + 2HBr -> 2KBr + H2O
KOH + HBr -> KBr + H2O

Ba + H2S -> BaS + H2
BaO + H2S -> BaS + H2O
Ba(OH)2 + H2S -> BaS + 2H2O

Ca + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2
CaO + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O
Ca(OH)2 + 2HNO3 -> Ca(NO3)2 + 2H2O

2Na + H2SO4 -> Na2SO4 + H2
Na2O + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O
2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O

6Li + 2H3PO4 -> 2Li3PO4 + 3H2
3Li2O + 2H3PO4 -> 2Li3PO4 + 3H2O
6LiOH + 2H3PO4 -> 2Li3PO4 + 6H2O
7 4 7