Odpowiedzi

2009-03-20T12:00:38+01:00
Interpretacja dzieła podczas jego czytania; Polega to na: wyszczególnianiu układu elementów dzieła na wszystkich jego poziomach i dostrzeżeniu idei utworu; odniesieniu elementów dzieła do doświadczeń czytelniczych, zdobytych podczas czytania innych lektur i porównywania świata przedstawionego dzieła z rzeczywistością pozaliteracką; dopełnieniu dzieła przez refleksje i przemyślenia czytelnicze. Konkretyzacja dzieła literackiego jest aktywną odpowiedzią odbiorcy na komunikat zawarty w utworze literackim. Jest zjawiskiem jednostkowym, zależy od doświadczeń indywidualnych i wykształcenia czytelnika, ale również jest uwarunkowana społecznie, wpływają na nią wspólnota przekonań, wierzeń, kultura literacka środowiska.