Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-01T18:50:24+01:00
1Oddziaływania (interakcje) nieantagonistyczne - rodzaj zależności międzygatunkowych polegających na tym, że żadna ze stron (populacji) nie ponosi szkody na skutek wzajemnych oddziaływań.

Wyróżnia się następujące oddziaływania nieantagonistyczne:

* symbioza – relacja przynosząca obustronne korzyści,
o mutualizm cechujacy się intensywnym wzajemnym uzależnieniem,
o protokooperacja – interakcja bez uzależnienia;
* komensalizm – stosunek, w którym jedna strona korzysta, a dla drugiej oddziaływanie jest obojętne;
* neutralizm – brak wzajemnych oddziaływań.

Oddziaływania (interakcje) antagonistyczne - działanie jednej populacji danego gatunku na niekorzyść populacji innego. Ponoszona szkoda może mieć różny charakter.

2Do oddziaływań antagonistycznych zalicza się:

* konkurencja
* pasożytnictwo
* drapieżnictwo
* allelopatia
* amensalizm
2010-03-01T18:55:01+01:00
Antagonistyczne : (takie, gdy wyrządzane są szkody populacji innego gatunku)

- Konkurencja - np.: jaszczurka zwinka i żyworodna, szczur śniady i wędrowny

- Drapieżnictwo - np.: sokół - mysz polna

- Pasożytnictwo
(wewnętrzne) np.: tasiemiec, motylica
(zewnętrzne) np.: wszy, pchły, kleszcze

Nieantagonistyczne : (takie, gdy dwie lub jedna populacja odnoszą korzyść z wzajemnego oddziaływania)

- Mutualizm - np.: mikoryza, porosty (glon+grzyb), bakterie brodawkowe w korzeniach roślin

- Protokooperacja - np.: rak pustelnik i ukwiał, nosorożec i ptaki bąkojady

- Komensalizm - np.: ryba różanka, małż, rekin, ryba pilot, padlinożercy.

:) pozdrawiam.