Proszę o poprawne przetłumaczenie poniższego dialogu. Korzystanie i kopiowanie z translatorów będzie zgłaszane jako spam!
Z: Cześć Tomasz
E: Cześć Paulina
Z: Co myślisz o ochronie środowiska naturalnego?
E: Uważam,ze ochrona środowiska nie jest poważnym problemem.
Z1: Niestety musze się nie zgodzić z twoją opinią.
E: Dlaczego?
Z2: Ochrona środowiska jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie. Większość ludzi nie zwraca na to uwagi,ale to my sami jesteśmy sobie winni za to jak wyglądają lasy, rzeki. Środowisko zanieczyszczone jest też przez rozwijający się przemysł. Z roku na rok powstaje coraz więcej fabryk, które produkują wiele szkodliwych substancji, odpadów i dymów. Wzrastająca liczba samochodów powoduje coraz więcej spalin w powietrzu. Prowadzi to do zanieczyszczenia atmosfery i kwaśnych deszczy . Prowadzi to do zmniejszenia plonów i ilości wody pitnej. Zatrucia wód powodują wymierania ryb i roślin wodnych .W powietrzu jest coraz mniej tlenu a coraz więcej substancji szkodliwych
Z3 Ja i moja rodzina przyczyniamy się w aktywny sposób do ochrony środowiska. Segregujemy smieci, oszczędzamy wode i energie. W ogrodzie sadzimy drzewa i krzewy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:58:57+01:00
Z: Cześć Tomasz
Hello Tomasz
E: Cześć Paulina
Hello Paulina
Z: Co myślisz o ochronie środowiska naturalnego?
Was denkst du über den Schutz der Umwelt?
E: Uważam,ze ochrona środowiska nie jest poważnym problemem.
Ich denke, dass die Umwelt nicht ist ein ernstes Problem
Z1: Niestety musze się nie zgodzić z twoją opinią.
Leider muss ich nicht einverstanden mit Ihrer Meinung
E: Dlaczego?
Warum?
Z2: Ochrona środowiska jest bardzo ważna w dzisiejszym świecie. Większość ludzi nie zwraca na to uwagi,ale to my sami jesteśmy sobie winni za to jak wyglądają lasy, rzeki. Środowisko zanieczyszczone jest też przez rozwijający się przemysł. Z roku na rok powstaje coraz więcej fabryk, które produkują wiele szkodliwych substancji, odpadów i dymów. Wzrastająca liczba samochodów powoduje coraz więcej spalin w powietrzu. Prowadzi to do zanieczyszczenia atmosfery i kwaśnych deszczy . Prowadzi to do zmniejszenia plonów i ilości wody pitnej. Zatrucia wód powodują wymierania ryb i roślin wodnych .W powietrzu jest coraz mniej tlenu a coraz więcej substancji szkodliwych
Der Schutz der Umwelt ist sehr wichtig in der heutigen Welt. Die meisten Menschen achten nicht auf, aber wir selbst sind, sich für schuldig, die aussehen wie Wälder, Flüsse. Umwelt verschmutzt ist auch durch die wachsende Industrie. Jedes Jahr werden mehr und mehr Fabriken, viele schädliche Stoffe, Abfälle und Abgase zu produzieren. Erhöhung der Zahl der Autos verursacht mehr und mehr Gas in der Luft. Dies führt zu Luftverschmutzung und saurem Regen. Dies führt zu einer Verringerung der Ausbeute und Menge des Trinkwassers. Wasser-Intoxikation verursacht das Aussterben von Fischen und Wasserpflanzen. Die Luft wird weniger Sauerstoff und mehr Schadstoffe
Z3 Ja i moja rodzina przyczyniamy się w aktywny sposób do ochrony środowiska. Segregujemy smieci, oszczędzamy wode i energie. W ogrodzie sadzimy drzewa i krzewy.
Ich und meine Familie einen aktiven Beitrag für die Umwelt. Trennen Müll, Wasser und Energie. Im Garten, pflanzen wir Bäume und Sträucher.
2 5 2