Odpowiedzi

2010-03-01T21:55:07+01:00
1.
1 wojna światowa wybuchła (28 lipca 1914) po tym, jak w Jugosławii zabito Austrowęgierskiego następcę tronu, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda.Stronami konfliktu były Państwa Centralne (Niemcy,Austrowęgry) i Ententa (Francja,Wielka Brytania,USA,Rosja,Serbia,Japonia,Włochy).
2.
Po początkowych sukcesach armii niemieckiej na zachodzie doszło do wyniszczającej wojny pozycyjnej, w której żadna strona nie mogła uzyskać przewagi nad drugą i obie ponosiły olbrzymie straty w ludziach.
3.
Zakończyła się 11 listopada 1918 roku.Polska wykorzystując zaangażowanie okupantów w wojnę rozpoczęła starania o odzyskanie niepodległości,które w końcu zakończyły się powodzeniem.
1 5 1