1. Za panowania tego nieudolnego władcy został podpisany traktat, który doprowadził do rozbiorów. Jak nazywał się ten traktat i czego dotyczył?
2. To wydarzenie w głównej mierze doprowadziło do I rozbioru Polski. O jakim wydarzeniu mowa, jaki był jego cel?

1

Odpowiedzi

2010-03-01T21:23:01+01:00
1. Traktat von Loevenvolda – Trzech Czarnych Orłów w 1732r. za Augusta II Mocnego
Miał na celu ingerowanie w wewn. Sprawy polskie przyszłych trzech zaborców. M.in. mieli oni władze do wybierania nam króla. Początkowo miał być to Książe Emanuel, ale wybrali jednak Augusta III, po nim na tron Rosjanie wybrali Poniatowskiego.
2. Chodzi o konfederacje barska 1768-72. Dowodził nią Józef Pułaski, chcieli zdetronizować króla, uniezależnić się od Rosji i została zawiązana w obronie wolności szlacheckiej. Upadła w tym samym roku, w którym dokonano pierwszego rozbioru-1772