Kto to jest azceta.
Co to jest asceza.
Wymień słówka łacinśkie czy jakieś tam: memento mori-pamiętaj że umrzesz i jeszcze kilka.
Gdzie umarł i kim był Roland.
Co to jest Franciszkanizm.
Wymień i opisz filozofów:
Gal Anonim
Św. Aleksy
Św. Tomasz
Św. Franciszek

1

Odpowiedzi

2010-03-01T19:05:00+01:00
Kto to jest asceta - człowiek żyjący w ascezie
co to jest asceza - poprzez umęczenie swojego ciała, aby zapewnić sobie oczyszczenie z grzechów i życie wieczne w niebie

Carpe diem quam minimum credula postero – Chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości
Cogito, ergo sum – Myślę więc jestem
Conquiescat in pace – Niech odpoczywa w pokoju
Roland - jest francuskim hrabią i siostrzeńcem Karola Wielkiego
franciszkanim - jest to nauka o życiu duchowym, rozpatrywanym tak w swoich wymiarach teologicznych jak również we wszystkich (ogólnych i specyficznych) wymiarach fenomenologicznych, uwzględniając cele, zasady teoretyczno-praktyczne, środki, charakter i owoce właściwe życiu franciszkańskiemu.
gal anonim - pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich, autor Kroniki polskiej, (łac.) Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum.
św. aleksy - zwany Człowiekiem Bożym ,swięty (na Wschodzie uznany za błogosławionego – szaleńca Bożego) Kościoła katolickiego i prawosławnego. Bohater średniowiecznego utworu hagiograficznego Legenda o świętym Aleksym
sw. tomasz - ilozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego, jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji
św. franciszek - włoski duchowny katolicki, diakon, założyciel zakonu franciszkanów, misjonarz, mistyk średniowieczny, stygmatyk, święty katolicki, uważany za prekursora ekologi