Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T19:05:45+01:00

a) C15H31COOH + NaOH ---> C15H31COONa + H2O
(k. palmitynowy)

b) CH3COOH - kwas octowy

liczba pierwiastków:
C=2, H=4, O=2

a wiec obliczamy:
Ms×C= 12×2= 24u
Mo×O= 16×2= 32u
Mu×H= 4×1= 4u

Odp. stosunek C:O:H = 24:32:4