Jesteś urzędnikem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom przybywającym do klasztorów. Napisz list do biskupa z prośbą, aby wezwał ludność do przestrzegania zasad religii chrześcijańskiej. W swiom liście możesz wykożystać podane niżej zadania, odpowiednio je uzupełniając. Z trwogą i bólem słucham wiadomości o ............................ Wielu rycerzy zamiast stawać w obronie ......................, dokonuje ............................, na czym cierpią przede wszystkim ........................ Nie szanują nawet ......................................... podążających do świętych miejsc. Apeluję i wzywam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa o ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T19:03:49+01:00
Z twrogą i bólem słucham wiadomości o łamaniu przykazań Boskich. Wielu rycerzy zamiast stawać w obronie ludzi naszej wiary, dokonuje na nich przemocy, na czym cierpią przede wszystkim ludzie ubodzy. Nie szanują nawet pielgrzymów podążających do świętych miejsc. Apeluję i wzywam w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa o wezwanie ludności do przestrzegania zasad religi chrześcijańskiej. Rycerze powinni chronić duchowieństwo oraz pomagać najbiedniejszym. Pielgrzymom podążającym do świętych miejsc trzeba zapewnić bezpieczeństwo. Powinno się również przygotować dla nich jak najwięcej miejsc noclegowych, które pilnowane byłyby przez straże.
14 4 14