Odpowiedzi

2010-03-01T19:01:40+01:00
Po angielsku PASSIVE VOICE ;d

np. ja myję zęby,
zęby są myte przeze mnie <- to strona bierna.

tworzy się,tak, że podmiot jest dopełnieniem(wykonawca czynności zostaje przerzucony na koniec zdania, jest mniej ważny)

odbiorca czynnosci staje sie podmiotem i staje się najważniejszy.

2010-03-01T19:06:01+01:00
Używamy ich przede wszystkim wtedy, gdy chcemy wyrazić, co się z kimś dzieje, a nie, jakie czynności on sam wykonuje. Z gramatycznego punktu widzenia strona bierna składa się z czasownika “be” (w odpowiedniej formie) oraz imiesłowu biernego.


Podmiot zdania w stronie czynnej staje się dopełnieniem w stronie biernej. Wykonawca czynności bywa w ogóle w stronie biernej pomijany. Jeśli jednak tak się nie dzieje, rzeczownik odnoszący się do wykonawcy czynności wprowadzamy przy pomocy przyimka “by”. W wypadku, gdy opisywane zdarzenie spowodowane jest przez przedmiot, właściwy przyimek to “with”, np.:

:):) myślę ze to dobrze:):):) przynajmniej tyle zapamiętałam z Lekcji:)