Odpowiedzi

2009-10-21T03:58:19+02:00
Ciężar, P=140N,który leży na podłodze kabiny windy opuszczającej się, ciśnie na podłogę sią N=147N. Wyznacz wartość i kierunek przyspieszenia windy
a=?
wzór ogólny F=m*a
dla ciężaru nieporuszającego się : P=m*g -> m=P/g
dla ciężaru we windzie : N=P+m*a
N=P+P/g *a
P/g *a=N-P
a=(N-P)*g/P
a=(147-140)*10/140
a=70/140
a=0,5 m/s^2

kierunek przyśpieszenia to oczywiście pionowy.