Boki równoległoboku mają długości 5 cm i 12cm , a wysokość opuszczona na dłuższy bok jest równa 4cm.
b) Oblicz pole tego równoległoboku .
c) Oblicz drugą wysokość tego równoległoboku .


Dolna podstawa trapezu jest równa 12cm , wysokość jest połową tej podstawy , a górna podstawa jest o 15 mm dłuższa od wysokości . Oblicz pole tego trapezu .

Daję naaj .; *

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T19:12:18+01:00
P=12*4cm
P=48cm2
48:5=7 3/5
h=7 3/5cm

zad 2
a dolna podstawa
b górna podstawa
h =1/2*a
h= 1/2 *12
h=6cm
b =h +1,5cm
b= 6cm +1,5 cm
b=7,5cm
P=(12 +7,5) *6 : 2
P=117 :2
P=58,5cm2