1.Liczba 120 jest o 20% mniejsza od liczby b.
a]wyznacz liczbę b.
b]o ile procent liczba b jest większa od 120.

2.Liczba dodatnia b jest o 8% większa od liczby dodatniej a. O ile procent liczba a jest mniejsza od liczby b.?

3.Długość każdego boku kwadrat zwiększono o 10%. O ile procent wzrosło pole kwadratu?

1

Odpowiedzi

2010-03-02T15:31:26+01:00
1.Liczba 120 jest o 20% mniejsza od liczby b.
a]wyznacz liczbę b.
80%× b = 120
0,8b = 120 |:0,8
b = 150

b]o ile procent liczba b jest większa od 120.
150 - 120 = 30
30 : 150 = 0,2
0,2 = 20%

2.Liczba dodatnia b jest o 8% większa od liczby dodatniej a. O ile procent liczba a jest mniejsza od liczby b.?

Tego nie umiem

3.Długość każdego boku kwadrat zwiększono o 10%. O ile procent wzrosło pole kwadratu?

110% a² = P
1,1 a × 1,1 a = 1,21 a

1,21 - 1 = 0,21
Pole wzrosło o 21%

Przepraszam że dopiero teraz, ale wczoraj zadane tak się zacinało że nie byłam w stanie nawet poczty otworzyć.
1 5 1