Zad 1) Look,read and complete. 1) A) Where did they go? B)They went to Paris! 2) A) What did he have for lunch? B) He had pizza for lunch. 1 i 2 są już zrobione w książce a te mam zrobić i są do nich rysunki ta ja napisze najpierw co na każdym rysunku jest 1,2 mamy czyli zaczne od 3 kobieta i facet oglądają kartki czyli pocztówki. 4) kobieta w cyrku na słoniu.5) kobieta i mężczyzna z nagrodami za bieg chyba. 6) kobieta z dziećmi przebranymi w kostiumy na ball przebierańców. 3) A:What ...............................................? B: They bought some postcards. 4)A:What did she see at the circus? B: She .............. ................. the elephants. 5) A: Where ....................... ............................? B: They ran in the marathon. 6) A: What ........................................................? B: They wore some funny costumes. Zad 2) Read and write. Use : go,get up,come,pay,win,hawe. 1) A:He gave me his ticket for the concert . B:How much .....................................? A: Nothing. 2) A: We went to Jim`s party last night. B: ........................................ a good time? A: Oh,yes. It was fantastic ! 3) A: My team played yesterday. B: ................................? A: No,we lost. 4) A:Sorry I was late. B: What time ................................... ? A: Ten past nine. 5) A:They got home quite early. B: How .........................................? A: By taxi.

1

Odpowiedzi

2010-03-02T14:03:39+01:00
Z.1.
3.What did they do?
Bought postcards.
4.What sees the circus?
She sees the elephants.
5.Where they ran?
Ran in the marathon.
6.What they wore?
They had some funny costumes.

z.2.
1.
A: gave me his ticket to the concert.
B: What you had to pay him?
C: Nothing.
2.
A: We went to Jim `s party last night.
B: You have emerged the right time?
C: Oh, yes. It was fantastic.
3.
A: My team took away yesterday.
B: earned a lot of money?
C: No, we lost.
4.
A: Sorry I'm late.
B: What wstales?
C: Ten after nine
5.
A: They got home very early.
B: How to get there?
C: Take a taxi.