Odpowiedzi

2010-03-15T18:59:05+01:00
A)
a√2 = 2 /:√2
a = √2 cm
P = (√2)² = 2 cm²

b)
a√2 = 10 /:√2
a = 5√2 cm
P = 5√2 = 50 cm²

c)
a√2 = 3√2 /:√2
a = 3 cm
P = 3² = 9 cm²

Oblicz przekątną kwadratu którego obwód jest równy 24cm
Obw = 4a
d - przekątna
4a = 24 /:4
a = 6
d = a√2
d = 6√2 cm
6 4 6