Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T19:36:27+01:00
Mickiewicz Adam, 1798-1855, poeta, czołowy twórca pol. romantyzmu, najpełniej wyrażający idee pokolenia ( Ballady i romanse, 1822 ) i wizję odnowy starego świata (Oda do młodości); oświeceniowemu racjonalizmowi przeciwstawił wiarę, wyobraźnię i wierzenia ludu jak źródła prawdziwej poezji; przeciwstawiał się konwencjom i przesądom niszczącym szczęście jednosti (Dziady cz.IV), opisywał konflikty moralne jednostki podstawowej wobec konieczności wyboru między koniecznościa działania a zasadami moralnymi (Konrad Wallenrod), przedstawiał tragizm pokolenia młodych patriotów i oskarżał elity (Dziady cz.III), utrwalił ginący świat szlachecki w poei Pan Tadeusz i motyw osamotnienia twórcy w Sonetach krymskich oraz Lirykach lozańskich; liryki miłosne, przypowieści moralno polit., teksty krytycznolit., przykłady; twórczośc wywarła ogromny wpływ na dzieje literatury pol., stała się żródłem inspiracji dla wielu twórców.
9 3 9