Daje za to 19 pkt bo więcej nie mam ;P
ale proste więc HELP !
Potrzebuje to na jutro :
1) Oblicz, ile litrów tlenu powstaje, jeśli roślina pobrała z otoczenia 44g dwutlenku węgla i 18g wody oraz 30g glukozy.
uwaga: Objętość powstałego tlenu oblicz dla temp. 25.C i ciśnienia 1013hPa.
2) Ułóż podane związki ze wzrostem zawartości procentowej węgla ; C2H6, C3H8 ,C4H10, C5H12

Proszę bo tego nie umiem ;(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T00:42:28+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1)
mCO2=44u
mH2O=18u
mC6H12O6=180u
6CO2 + 6H2O----->C6H12O6 + 6O2
6*44g....6*18g---->180g........6*22,4dm3(dane z reakcji)
44g........18g------>30g.........xdm3(z treści zadania)
x=30*6*22,4/180
x=22,4dm3 tlenu (w warunkach normalnych)
Korzystam z równania Clapeyrona
pv=nRT
p=1013hPa
T=298K
R=83,14hPa*dm3/mol*K
n-liczba moli
v=nRT/p
v=1*83,14*298/1013
v=24,46dm3
Powstanie 24,46 litra tlenu

2)
mC2H6=24u+6u=30u
30g etanu-----100%
24g węgla------x%
x=24*100/30
x=80% węgla

mC3H8=36u+8u=44u
44g propanu-----100%
36g węgla------x%
x=36*100/44
x=81,8% węgla

mC4H10=48u+10u=58u
58g butanu-----100%
48g węgla------x%
x=48*100/58
x=82,8% węgla

mC5H12=60u+12u=72u
72g pentanu-----100%
60g węgla------x%
x=60*100/72
x=83,3% węgla
Kolejność jest następująca C2H6, C3H8, C4H10, C5H12