Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T19:59:11+01:00
Ad.a
x³-4x²+x+6=0
w(-1)=(-1)³-4(-1)²-1+6=0


x³-4x²+x+6:(x+1)=x²-5x+6
-x³-x²
-5x²+x
5x²+5x
6x+6
-6x-6
0
(x²-5x+6)(x+1)=0
Δ=b²-4ac=(-5)²-4×1×6=25-24=1
x₁=-b-√Δ/2a=5-√1/2=5-1/2=2
x₂=-b+√Δ/2a=5+1/2=3
ad.b
x³-8>x²+2x+4
x³-x²-2x-12>0
x³-x²-2x-12=0

w(3)=3³-3²-2×3-12=0


x³-x²-2x-12:(x-3)=x²+2x+4
-x³+3x²
2x² -2x
-2x²+6x
4x-12
-4x+12
0

(x²+2x+4)(x-3)=0

Δ=2²-4×1×4=4-16=-8 nie ma rozwiązania