Mały test o Adamie Mickiewiczu i jego twórczości( Pan Tadeusz) oraz krzyżówka

1. Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku w:
a. Nowogródku
b. Wilnie
c. Zaosiu
d. Grodnie
2. Młody Mickiewicz studiował literaturę na:
a. Uniwersytecie Wileńskim
b. Uniwersytecie Warszawskim
c. Uniwersytecie Jagiellońskim
d. Uniwersytecie Nowogródzkim
3. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako:
a. pisarz i publicysta
b. nauczyciel w Kownie
c. wykładowca w Wilnie
d. wykładowca w Warszawie
4. Największą miłością Mickiewicza jego lat młodzieńczych była:
a. Celina Szymanowska
b. Maria Szymanowska
c. Joanna Bobrowa
d. Maryla Wereszczakówna
5. Mickiewicz uczestniczył w tajnym Towarzystwie, wierzącym w potęgę nauki, przyjaźni i młodości, o nazwie:
a. Towarzystwo Filoratów
b. Towarzystwo Filomatów
c. Towarzystwo Filojadów
d. Towarzystwo Filozmatów
6. Mickiewicz wraz z przyjaciółmi został aresztowany przez władze carskie za udział w spotkaniach Towarzystwa. Jakie spotkały go represje?
a. zsyłka w głąb Rosji
b. pięcioletnie więzienie
c. zakaz pisania i drukowania
d. zsyłka na Krym
7. W Rosji poeta nie próżnował - napisał cykl wierszy pt.
a. Sonety rosyjskie
b. Sonety krymskie
c. Sonety
d. Sonety miłosne
8. Po uzyskaniu paszportu Mickiewicz podróżował po Europie. Osiadł w Paryżu, gdzie z tęsknoty za krajem napisał:
a. Redutę Ordona
b. Dziady cz. III
c. Myśli i uwagi
d. Pana Tadeusza
9. Zamek w Panu Tadeuszu był dziedzictwem rodziny:
a. Sopliców
b. Wojskich
c. Horeszków
d. Domejków
10. Co takiego spodobało się Hrabiemu w zamku, że procesował się o niego z Sędzią?
a. wspaniałe sale i komnaty
b. romantyczne ruiny
c. smutna historia jego dawnych mieszkańców
d. jego malownicze położenie
11. Hrabia z upodobaniem spacerował po lesie, łąkach... Czego szukał?
a. Telimeny
b. tematu do obrazów i natchnienia
c. grzybów
d. pamiątek po przodkach
12. Po kłótni z Telimeną Tadeusz postanowił rozstać się z życiem. W jaki sposób?
a. chciał strzelić sobie w głowę z pistoletu
b. chciał zginąć w pojedynku z hrabią
c. chciał utopić się w stawie
d. chciał utopić się w rzece
13. Kto pojmał Tadeusza i ocalił go przed samobójczą śmiercią?
a. Telimena
b. Sędzia
c. Gerwazy
d. Hrabia
14. Co ofiarowała Zosia Tadeuszowi przed jego odjazdem?
a. obrazek z Matką Boską i relikwie Krzyża Świętego
b. obrazek ze św. Genowefą i relikwie sukni św. Józefa
c. obrazek ze św. Genowefą i relikwię szczebla z drabiny, która śniła się św. Jakubowi
d. obrazek ze Świętą Rodziną i relikwie sukni Matki Boskiej
________________________________________
KRZYŻÓWKA
1. Ciotka Tadeusza. (8 Liter)
2. Tytuł dramatu Adama Mickiewicza. (6 Liter)
3. Drzewo, które w księdze III Pana Tadeusza jest porównane do lokaja - "Niemca we dworskiej żałobie". (6 Liter)
4. Nazwisko Hrabiego. (8 Liter)
5. Procesował się z Sędzią o Zamek. (6 Liter)
6. Święty założyciel zakonu, do którego wstąpił Jacek Soplica. (7 Liter)
7. Dom szlachecki. (4 Liter)
8. Kraina, w której dzieje się akcja epopei.(5 Liter)
9. Nazwisko Tadeusza. (7 Liter)
10. Wybranka serca Tadeusza.(5 Liter)

2

Odpowiedzi

2010-03-01T19:52:02+01:00
1c, 2a,3b,4a,5b,6a?,7b,8b,9c,10c,11b,12c,13a,14a

1.Telimena
2.Dziady?
3.Cyprys
4. Horeszko
5.Rejent
6.Zakon bernardynów to był :D ?
7.Dwór?
8.Litwa?
9.Soplica
10.Zosia
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T20:02:35+01:00
1. c
2. a
3. b
4. d
5. b
6. a
7. b
8. d
9. a
10. c
11. a
12. c
13. a
14. b


1.Telimena
2.Dziady
3.Cyprys
4.Horeszka
5.Ekonom
6.Bernard
7.Dwór
8.Litwa
9.Soplica
10.Zosia
6 3 6