Odpowiedzi

2013-03-08T11:30:59+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

K₂SO₄ + Fe(NO₃)₃ ---> nie zachodzi, ponieważ obydwa produkty są są rozpuszczalne.

 

3KOH + AlCl₃ ---> 3KCl + Al(OH)₃
3K⁺ + 3OH⁻ + Al³⁺ + 3Cl⁻ ---> 3K⁺ + 3Cl⁻ + Al(OH)₃

3OH⁻ + Al³⁺  ---> Al(OH)₃

 

Na₂CO₃ + CaCl₂ ---> 2NaCl + CaCO₃
2Na⁺ + CO₃²⁻+ Ca²⁺ + 2Cl⁻ ---> 2Na⁺ + 2Cl⁻ + CaCO₃

CO₃²⁻+ Ca²⁺  ---> CaCO₃

 

BaCl₂ + NaNO₃ ---> nie zachodzi, ponieważ obydwa produkty są są rozpuszczalne.