Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T18:32:32+02:00
Spółka partnerska to specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T19:23:30+02:00
Spółkę partnerską tworzą wspólnicy w celu wykonywania wolnego zawodu (adwokat,notariusz) w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wobec czego niedopuszczalne jest tworzenie spółek partnerskich w innym celu niż wykonywanie wolnego zawodu, a także w celu wykonywania jakiejś działalności gospodarczej, np. produkcyjnej czy handlowej, obok wykonywania wolnego zawodu.