Bor jest mieszaniną dwóch izotopów: 10 i 11. oblicz skład procentowy mieszaniny, wiedząc że srednia masa atomowa wynosi:10,81 u.
WZÓR:
m a =x₁ % *A₁ + x₂ % * A₂ /100 %


m a =10,81
x₁=?
x₂=?
A₁=10
A₂=11

PROSZĘ!!!!!!!
POMÓŻCIE!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T20:10:26+01:00
10x+11(100-x)=1081
10x+1100-11x=1081
-x=-19
x=19
19% izotopu 10
81% izotopu 11